Sinds 1948

Toneelvereniging Marjatta

Over Marjatta


Geschiedenis van Toneelvereniging Marjatta, Huissen.De Toneelvereniging Marjatta werd opgericht op 12 februari 1948, en de statuten van Marjatta vermelden o.a:

“Het doel van de vereniging is het beoefenen en bevorderen van de toneelkunst in de meest ruime zin van het woord”.

Het eerste toneelspel dat opgevoerd werd, was een Noors stuk geheten “Marjatta” en dit werd ook de naam van de vereniging. Het stuk werd opgevoerd in mei 1948 tijdens het Isodorus feest in de oude veiling “De Laak” voor meer dan 1000 mensen (er woonden toen 6000 mensen in Huissen) .

 

 

Het waren stormachtige tijden, de jaren direct na de oorlog, Nederland herrees in een snel tempo en de.       veranderingen in de maatschappij waren enorm groot en gingen razendsnel. De welvaart groeide, televisie                deed zijn intrede, later de video en internet, de mensen verruimden hun activiteiten en hun uitgaanspatroon veranderde. Hierdoor fluctueerden de bezoekersaantallen nogal, maar Marjatta bouwde een grote schare trouwe fans op, en zo bleef er steeds een basis om door te gaan. Ondanks dat Marjatta in haar geschiedenis toch ook een hoop magere jaren kende, heeft de vereniging steeds het hoofd boven water kunnen houden, ook in de 21e eeuw.

 

  

De repetities werden in het begin gehouden in de kantine van het veilinggebouw waar ook de eerste uitvoeringen werden gegeven. Later werden er nog op de volgende locaties uitvoeringen gegeven: Het Veilinggebouw, De Gouden Engel, De Buitenpoort en de Valom. Vanaf 1952  werden de repetities en uitvoeringen gehouden in hotel-restaurant De Laak, en dit bleef het thuishonk van Marjatta tot 2002. Vanaf die tijd repeteert Marjatta weer in Café Biljart “de Gouden Engel”, waar ook de voorstellingen worden gegeven.  Vanaf 2019 wordt er gerepeteerd in "onze  Locatie" op het Kampstuk.

Onze buurman is het   "Theater Kees"  waar de uitvoeringen gegeven worden.Marjatta heeft in de loop de jaren producties op de planken gebracht variërend van drama tot blijspel, van klucht tot musical, kortom alle genres werden gespeeld. Eind jaren 70 van de vorige eeuw groeide het ledenaantal zo hard dat men lang niet iedereen elk jaar een rol kon geven, en zo werd besloten tot het geven van jeugdvoorstellingen.


Tijdens speciale gebeurtenissen en evenementen in Huissen en de regio geeft Marjatta ook acte de présence, bijvoorbeeld door als groep verkleed in Charles Dickens stijl de kerstsfeer in Huissen te verhogen, door het spelen van wagenspelen, een muziekthema uitbeelden tijden de “Back to the Music” dag.


 

In 1984 werd de eerste Huissense Klootschietdag georganiseerd en in 2014 organiseerde  Marjatta dit toernooi

 voor de 30e keer.Kortom, Marjatta is nog steeds een springlevende vereniging met ca. 25 leden en Marjatta mag zich nog steeds verheugen in een levendige belangstelling vanuit de Huissense gemeenschap.